Photo 1 star

TORBOLE HOTELS 1 STAR Lake of Garda

List of all hotels 1 Star in Torbole

Hotel Ischia Torbole Lake of Garda

Hotel Ischia

 • Via Matteotti, 26
 • 38069 Torbole (Lake Garda)
 • Phone 0039 0464505146
 • Fax 0039 0464549718
 • Website
Hotel Villa Al Vento Torbole Lake of Garda

Hotel Villa al Vento

 • Via Strada Granda, 24/A
 • 38069 Torbole (Lake Garda)
 • Phone 0039 0464 505915
 • Fax 0039 0464 549949
 • Website
Hotel Villa Mimosa Torbole Lake of Garda

Hotel Villa Mimosa

 • Via Strada Granda, 25
 • 38069 Torbole (Lake Garda)
 • Phone 0039 0464 505265
 • Fax 0039 0464 548840
 • Website

Torbole
9
Webcams

Torbole Webcams
Lago di Garda hotel Gardasee Hotels
Lake Garda